Podgayskiy & Shumeyko | FamilyAri Beth & Ella | ChildrenKaden | ChildrenPodgayskiy | FamilyPodgayskiy | FamilyBrooks & Irving | MaternityPodgayskiy & Shumeyko | FamilyBallew | FamilyZudilin |  FamilyLyuda | 30th BirthdayPodgayskiy & Shumeyko | FamilyParsons | FamilyHorst | FamilyAdaline | 1st BirthdayJessica & Kaden | Mommy & MeShank |  ChristmasShumyeko | Family